Hvorfor bli sertifisert mangfoldsleder? 

 
  • inngående innsikt i hva mangfold er og verdien av dette, inngående innsikt i prinsipper, rammeverk og prosesser for mangfoldsledelse, og hvordan du bygger en inkluderende kultur som påvirker din organisasjons suksess

  • attraktiv kompetanse som hjelper deg med å posisjonere deg i nåværende og framtidige jobber

  • kunnskap om kravene i Standard NS 11201, og om hvordan disse implementeres

  • kunnskap og ferdigheter til å ta i bruk verktøy som sikrer god mangfoldsledelse

  • ferdigheter som sikrer optimal utnyttelse av kompetansen i mangfoldet

  • ferdigheter til å bevise hvordan og hvorfor arbeid med mangfold bidrar til verdiskaping

  • ferdigheter som gjør at du kan måle verdiøkningen over tid

  • kompetanse til å bidra til virksomhetens forbedringsarbeid innen mangfold

  • et rammeverk for å jobbe systematisk med å innfri myndighetskravene knyttet til likestilling og hindre diskriminering 

Kursoversikt
Video Poster Image