Etter gjennomført undervisning har du: 

 • kunnskap og ferdigheter til å ta i bruk verktøy som sikrer god mangfoldsledelse

 • ferdigheter til å bevise hvordan og hvorfor arbeid med mangfold bidrar til verdiskaping

 • ferdigheter som sikrer optimal utnyttelse av kompetansen i mangfoldet

 • kunnskap som gjør deg enda mer attraktiv hos nåværende og framtidige arbeidsgivere


Undervisningen består av fire moduler med varighet to dager, og består av faglige og praktiske øvelser, gruppearbeid, individuelle oppgaver og kunnskaps- og erfaringsdeling.

For å sikre god læring og forståelse av den teoretiske undervisningen, og hjelpe deg med å sette kunnskapen ut i praksis, legges det opp til høy egeninnsats mellom modulene. Man må beregne ca. 80 timers læring inkludert de fire modulene.

Etter vellykket gjennomføring kan du oppnå sertifisert kompetanse i mangfoldsledelse gjennom sertifisering hos Norsk Sertifisering AS. Eksamen består av en muntlig og en skriftlig del. (Eksamensavgift faktureres av Norsk Sertifisering).


Innhold i undervisningen

1: Introduksjon og maktforhold

 • Begreper

 • Begrunnelsene for arbeid med mangfold og likestilling

 • Rammeverk

 • Maktforhold på arbeidsplassen

 • Holdninger 

2: Mangfoldsledelse og kultur
 • Mangfoldsmodenhet

 • Mangfoldskompetanse

 • Organisasjonskultur

 
3: Kulturell intelligens og innovasjon
 • Kulturell intelligens 

 • Mangfoldskompetanse

 • Innovasjon

 • Interessenter, kunde- brukerforståelse

 
4: Risiko og strategi
 • Konflikthåndtering

 • Risiko 

 • Strategi 

 • Oppsummering

 

Minimumskrav for å bli sertifisert mangfoldsleder:

 • utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst fire års yrkeserfaring, derav to år ledelseserfaring, eller
 • åtte års relevant yrkeserfaring, derav to års ledererfaring

 

Kurspris kr 36 500,-

Dette inkluderer:

- Bøkene “Mangfoldsledelse” og  “The parable of the dog and the peacock” av Brenna
- Standarden NS 11201, mangfoldsledelse i hefteformat.
- Fire kursmoduler a/ to dager, tilbakemeldinger på alle kursoppgaver og eksamensforberedelser
- Tilgang til digitalt klasserom
- Digitalt introkurs i verdien av mangfold
- Ett års medlemskap i Alumni med tre samlinger

I tillegg kommer lunsj og konferansested i åtte dager, totalt kr 7 800,-

Alle priser er eks mva

Bestill