Etter gjennomført undervisning har du: 

 • kunnskap og ferdigheter til å ta i bruk verktøy som sikrer god mangfoldsledelse

 • ferdigheter til å bevise hvordan og hvorfor arbeid med mangfold bidrar til verdiskaping

 • ferdigheter som sikrer optimal utnyttelse av kompetansen i mangfoldet

 • kunnskap som gjør deg enda mer attraktiv hos nåværende og framtidige arbeidsgivere


Nytt kull har undervisning sentralt i Oslo følgende datoer:
 

MODUL 1: 13. og 14. Desember 
MODUL 2: 11. og 12. Januar 
MODUL 3: 27. og 28. Februar 
MODUL 4: 27. og 28. mars 

All undervisning er fra kl. 09:00 - 15:00 alle dager. 

Undervisningen består av fire moduler med varighet to dager, og består av faglige og praktiske øvelser, gruppearbeid, individuelle oppgaver og kunnskaps- og erfaringsdeling.

For å sikre god læring og forståelse av den teoretiske undervisningen, og hjelpe deg med å sette kunnskapen ut i praksis, legges det opp til høy egeninnsats mellom modulene. Man må beregne ca. 80 timers læring inkludert de fire modulene.

Etter vellykket gjennomføring kan du oppnå sertifisert kompetanse i mangfoldsledelse gjennom sertifisering hos Norsk Sertifisering AS. Eksamen består av en muntlig og en skriftlig del. (Eksamensavgift faktureres av Norsk Sertifisering).


Innhold i undervisningen

MODUL 1: Introduksjon og maktforhold
 • Kick-off
 • Begreper og sammenhenger

 • Begrunnelsene for arbeid med mangfold og likestilling

 • Rammeverk

 • Maktforhold og privilegier

 • Organisasjonskultur som fremmer eller hemmer potensialet i mangfoldet.

MODUL 2: Mangfoldsledelse og kultur
 • Organisasjonskultur – en kollektiv kultur som setter individet i sentrum 

 • Mangfoldskompetanse

 • Mangfoldsmodenhet

MODUL 3: Kulturell intelligens og innovasjon
 • Kulturell intelligens nasjonalt og internasjonalt 
 • Innovasjon og mangfoldsledelse 
 • Strategi og implementering 
MODUL 4: Risiko og strategi
 • Konflikttransformasjon 
 • Psykologisk trygghet 
 • Aktivitets- og redegjørelsesplikten, bærekraftsmål og mangfoldsledelse 
 • Oppsummering

Minimumskrav for å bli sertifisert mangfoldsleder 

 • Utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst fire års yrkeserfaring, derav to år ledelseserfaring, eller åtte års relevant yrkeserfaring, derav to års ledererfaring 
 • Minimum 75% oppmøte på samlingene. 
 • Oppgavene til MODUL 2, 3 og 4 må leveres,  og innleveringene må godkjennes av Seema – senter for mangfoldsledelse.

Kurspris kr 36 500,-

Dette inkluderer:

 • Bøkene “Mangfoldsledelse” og  “The parable of the dog and the peacock” av Loveleen Rihel Brenna
 • Standarden NS 11201, mangfoldsledelse i hefteformat.
 • Fire kursmoduler à to dager, tilbakemeldinger på alle kursoppgaver og eksamensforberedelser
 • Tilgang til digitalt klasserom
 • Digitalt introkurs i verdien av mangfold

I tillegg kommer dagpakker i åtte dager, totalt kr 7 800,-

Alle priser er eks mva

 
Bestill