Ønsker du å bli en bedre leder for mangfoldet i din organisasjon?

 

Neste oppstart er 6. september 2021.

Vårt sertifiseringsprogram gir deg de nødvendige verktøyene for å lykkes i mangfoldsarbeidet.


Nytt kull har undervisning følgende datoer i 2021:

 • 06. – 07. september
 • 12. – 13. oktober
 • 09. – 10. november
 • 06. – 07. desember
Meld deg på her

"Kurset er faglig tungt, historiene som blir fortalt er sterke, og diskusjonene med kullkameratene er svært verdifulle. Jeg sitter igjen med følelsen av terningkast 6."

Marit Høvik Hartmann, Managing Partner, Geelmuyden Kiese (GK)

I løpet av Seemas sertifiseringsprogram får du innsikt og kompetanse som gjør deg i stand til å:

 • koble kjønnsmangfold (likestilling) og mangfold til bærekraft og verdiskaping
 • hvordan du benytter potensialet i mangfoldet optimalt
 • utvikle, rekruttere og bruke medarbeidernes mangfoldskompetanse
 • forstå innbyggere, kunder og brukere, og dermed bygge tillit
 • løse oppgaver mer hensiktsmessig enn i dag
 • styrke organisasjonens omdømme
 • øke effektiviteten
 • redusere konflikter og misforståelser

 

Hvem kan bli sertifisert mangfoldsleder?
Programmet er spesielt tilpasset toppledere, mellomledere, HR-ledere, expats og tillitsvalgte i alle typer organisasjoner.

 

Anerkjent IPC-sertifisering (International Personnel Certification)
Sertifiseringen er i henhold til kravene i NS 11201:18 standard i ledelsessystem for mangfold, og er gyldig i alle land med nasjonale akkrediteringsordninger. Sertifiseringsorganet er Norsk Sertifisering. De nasjonale sertifikatene er, gjennom akkrediteringen, også anerkjent internasjonalt, men de er ikke like kjent i alle deler av verden. Jobber du mye utenfor Norges grenser, kan du søke om IPC-sertifisering som er kjent over hele verden.

 
Praktisk gjennomføring
Kurset er inndelt i fire moduler á to dager, og går over fire måneder. Du kan gjennomføre kurset heldigitalt, eller delta fysisk på Skøyen atrium i Oslo.


NB! For å oppnå best læringsutbytte, har vi begrenset antall deltagere til maksimalt 16.

Vi gleder oss til å se deg!