Tjenester

Det hersker ofte en konsensus om at når din organisasjon har oppnådd et visst antall kvinner i ledelsen, eller har en arbeidsstokk bestående av flere ulike nasjonaliteter, da har du lykkes med mangfold. 

Men hva med neste steg? Hvordan jobber din organisasjon for å høste fordelene mangfoldet bidrar til? Kanskje ikke verdiøkningen av en mangfoldig arbeidsstokk er blitt som forventet?

Seema bistår organisasjoner med strategisk å linke mangfold til økt verdi på bunnlinjen, øke lønnsomheten i organisasjonen samt minimere risiko for tapt verdiskaping.