Om oss

Vi i Seema har et mål om at Norge blir foregangslandet som realiserer potensialet i mangfoldet og oppnår likestilling for alle i arbeidslivet.

Ledelsessystem for mangfold og likestilling

Konkrete ledelsesverktøy og systemer øker sannsynligheten for å lykkes i utviklingen av policyer og strategier, i prosesser generelt, i rekruttering, kompetanseutvikling, håndtering av risiko, og integrering av likestilling og mangfoldsarbeid i forretningsprosesser.

Som grunnlegger av Seema tok Loveleen Rihel Brenna initiativet til å utvikle Standard for ledelsessystem for mangfold, en standard som følger en ISO-mal. Hvis Seema skulle sette Norge og mangfoldsledelse på verdenskartet, måtte Seema ha et kvalitetssikret ledelsessystem som var fleksibelt nok for alle typer organisasjoner fra 3 – 70 000 ansatte i alle verdens land.  I 2018 ble den nasjonale Standarden for ledelsessystem for mangfold (NS 11201:2018) ferdigstilt.

Vår drøm og visjon

Seemas viktigste oppdrag er å dele vår kompetanse om hvordan man leder og realiserer mangfoldet i arbeidslivet.

Vår drøm er at dette bidrar til en enda mer bærekraftig verden hvor alle mennesker føler seg trygge, inkludert, alltid blir møtt som likeverdige, og får likeverdige muligheter i arbeidslivet og ellers i samfunnet. 

Styret i Seema

Runar Leite
Dir. Azets Norge
Hege Nilsen Ekberg
Daglig leder Stormberg
Jan Grønbech
Tidl. CEO Google
Manav Rihel Kumar
Manager, Telia Norway

Advisory Board

 

Vårt Advisory Board er rådgivende organ for alle fagområder i organisasjonen, og består av medlemmer fra ulike bransjer. Felles for medlemmene er at de har høy faglig og personlig kompetanse.

Samarbeidet sikrer at administrasjonen i Seema til en hver tid er i stand til å møte og håndtere aktuelle problemstillinger. Faglig input og råd fra Advisory board sikrer at Seema utvikler seg i en bærekraftig retning. 

Britt Nilsen
Head of Sustainability, Schibsted
Filip Skogstad
Managing Partner Lederhagen AS
Jorunn Wolstad
Generalsekretær, NFP

Jens Nørve
Dir. i DigDir

Marianne Otterdahl Møller
VP Marketing, Flokk

Frank Jaegtnes
CEO, Elektroforeningen