Om oss

Vi i Seema har et mål om at Norge blir foregangslandet som realiserer potensialet i mangfoldet og oppnår likestilling for alle i arbeidslivet.

Ledelsessystem for mangfold og likestilling

Konkrete ledelsesverktøy og systemer øker sannsynligheten for å lykkes i utviklingen av policyer og strategier, i prosesser generelt, i rekruttering, kompetanseutvikling, håndtering av risiko, og integrering av likestilling og mangfoldsarbeid i forretningsprosesser.

Som grunnlegger av Seema tok Loveleen Rihel Brenna initiativet til å utvikle Standard for ledelsessystem for mangfold, en standard som følger en ISO-mal. Hvis Seema skulle sette Norge og mangfoldsledelse på verdenskartet, måtte Seema ha et kvalitetssikret ledelsessystem som var fleksibelt nok for alle typer organisasjoner fra 3 – 70 000 ansatte i alle verdens land.  I 2018 ble den nasjonale Standarden for ledelsessystem for mangfold (NS 11201:2018) ferdigstilt.

Vår drøm og visjon

Seemas viktigste oppdrag er å dele vår kompetanse om hvordan man leder og realiserer mangfoldet i arbeidslivet.

Vår drøm er at dette bidrar til en enda mer bærekraftig verden hvor alle mennesker føler seg trygge, inkludert, alltid blir møtt som likeverdige, og får likeverdige muligheter i arbeidslivet og ellers i samfunnet. 

Styret i Seema

Runar Leite
CEO i Azets Norge
Hege Nilsen Ekberg
Daglig leder i Stormberg
Jan Grønbech
Tidligere CEO i Google
Manav Rihel Kumar
Manager i Telia Norway
Kari Bech-Moen
Tidligere konserndirektør People i DNB 

Advisory Board

 

Vårt Advisory Board er rådgivende organ for alle fagområder i organisasjonen, og består av medlemmer fra ulike bransjer. Felles for medlemmene er at de har høy faglig og personlig kompetanse.

Samarbeidet sikrer at administrasjonen i Seema til en hver tid er i stand til å møte og håndtere aktuelle problemstillinger. Faglig input og råd fra Advisory board sikrer at Seema utvikler seg i en bærekraftig retning. 

Britt Nilsen
Head of Sustainability i Schibsted
Filip Skogstad,
Managing Partner i Lederhagen AS
Jorunn Wolstad,
Representant for NFP

Jens Nørve,
Direktør i DigDir

Marianne Otterdahl Møller,
VP Marketing i Flokk

Frank Jaegtnes,
CEO i Elektroforeningen

Cathrin Bretzeg,
Konserndirektør HR, kommunikasjon og bærekraft i Glitre Energi

Oberst Arvid Halvorsen, sjef for Forsvarets høgskole/stabsskolen

Maryam Iqbal Tahir, Kommunikasjonsleder i Norsk olje og gass