Ring oss! 22 22 05 05

Advisory Board

Vårt Advisory Board er rådgivende organ for alle fagområder i organisasjonen, og består av medlemmer fra ulike bransjer. Felles for medlemmene er at de har høy faglig og personlig kompetanse.

Samarbeidet sikrer at administrasjonen i Seema til en hver tid er i stand til å møte og håndtere aktuelle problemstillinger. Faglig input og råd fra Advisory board sikrer at Seema utvikler seg i en bærekraftig retning. 

Britt Nilsen
Head of Sustainability i Schibsted

Viseadmiral Louise Kathrine Dedichen, sjef for Militærmisjonen 

Cathrin Bretzeg,
Konserndirektør HR, kommunikasjon og bærekraft i Glitre Energi

Marianne Otterdahl Møller,
VP Marketing i Flokk

Frank Jaegtnes,
CEO i Elektroforeningen

Oberst Arvid Halvorsen, sjef for Forsvarets høgskole/stabsskolen

Jorunn Wolstad,
Representant for NFP

Jens Nørve,
Direktør i DigDir

Maryam Iqbal Tahir, Kommunikasjonsleder i Norsk olje og gass

Vi i Seema har et mål om at Norge blir foregangslandet som realiserer potensialet i mangfoldet og oppnår likestilling for alle i arbeidslivet.

Ledelsessystem for mangfold og likestilling

Konkrete ledelsesverktøy og systemer øker sannsynligheten for å lykkes i utviklingen av policyer og strategier, i prosesser generelt, i rekruttering, kompetanseutvikling, håndtering av risiko, og integrering av likestilling og mangfoldsarbeid i forretningsprosesser.

Som grunnlegger av Seema tok Loveleen Rihel Brenna initiativet til å utvikle Standard for ledelsessystem for mangfold, en standard som følger en ISO-mal. Hvis Seema skulle sette Norge og mangfoldsledelse på verdenskartet, måtte Seema ha et kvalitetssikret ledelsessystem som var fleksibelt nok for alle typer organisasjoner fra 3 – 70 000 ansatte i alle verdens land.  I 2018 ble den nasjonale Standarden for ledelsessystem for mangfold (NS 11201:2018) ferdigstilt.

Vår visjon

Vi er kraften bak bevegelsen som skaper et inkluderende, trygt og bærekraftig arbeidsliv og samfunn gjennom gode mangfoldsledere. 

Vår drøm

Å bidra til å skape en verden hvor alle mennesker føler seg trygge, inkludert, alltid blir møtt som likeverdige, og får likeverdige muligheter i arbeidslivet og ellers i samfunnet.