Børges lederhverdag

Jeg møter Børge Astrup, CEO i Puzzel, i freshe lokaler på Helsfyr i Oslo. Puzzel-maskotten og knallrosa puter gjør at jeg trekker på smilebåndet i det han viser meg rundt og jeg får hilse på kollegaene ved kaffemaskinen.

Dagen til Børge starter med planlegging og en gjennomgang av nyhetene, gjerne VG, DN og Finansavisen.

 
Børge Astrup

Børge Astrup

 

Etter hvert som dagene går blir man flinkere på å planlegge tiden og ser hvilken arbeidsmetode som er mest effektiv til hvilke oppgaver. Det hender jeg jobber hjemmefra eller tar en ekstra dag på hytta hvis jeg har mange oppgaver som krever fullt fokus.

I tillegg er det viktig å sikre tid med familien. Felles middag, tid før legging eller på morgenen er høyt prioritert og en tide hvor jeg er helt avkoblet fra jobb.

Jeg hører jevnlig på lydbok. Akkurat nå “The Pheonix Project”, som er en teknisk bok, men veldig underholdende også for den ikke så tekniske vil jeg tro. I feriene går det mer i krim.

Likestilling og mangfold i arbeidslivet

I bunn og grunn skulle man tro det ikke var behov for å ha ekstra fokus på likestilling og mangfold, for alle skal ha like muligheter og rettigheter.

Jeg tror og håper at vi har lagt til rette for at alle har like lett for å nå de stillingene de måtte ønske i vår bedrift. Hos oss handler det om hvor flink du er i jobben din og hva du leverer. Min kone og datter skal ikke ha dårligere muligheter enn meg og min sønn. Jeg har vanvittig mange flinke kolleger fra ulike kulturer og får gang på gang bekreftet at det er flinke folk langs hele rekka. Ser man større på det så tør jeg tippe det er flere som har blitt skuffet over nordmenn enn personer med flerkulturell bakgrunn når det kommer til arbeidsprestasjoner.

Mangfoldsledelse
Mangfoldsledelse for meg er at alle mennesker er forskjellig og man derfor må ha ulik tilnærming til disse menneskene. Alle skal følge verdiene til bedriften og alle skal få like muligheter (oppfølging, lønnsjustering etc.). Vi ser på ansatte som individer, men alle er Puzzlers.

Jeg er overbevist om at om hvis flere sitter sammen så kommer vi frem til bedre løsninger. Jeg førsøker å møte de ansatte der de er og være en synlig leder som det er lav terskel for å snakke med. Det er ofte de samme man diskuterer med og gjerne de mest utadvendte som man faller i prat med. Her kan vi  jobbe mer med å sikre input fra alle. Det er viktig for oss at de ansatte ser at vi etterlever det som blir sagt, om noe blir belyst av ansatte skal de ikke bare bli hørt, men også se handling deretter.

Rekruttering
Når vi rekrutterer prøver vi å ha fokus på at personen passer inn i kulturen med tanke på verdisettet vi har i Puzzel, men som også kan bringe mangfold av erfaring, språk, kultur etc. Personer som kan bringe noe nytt til bordet. For oss er også engasjement viktig og noe vi har erfart utgjør en positiv effekt både når det kommer til trivsel og leveranser.

Det er ikke alltid like lett å tiltrekke mange relevante kandidater men jeg passer på at vi kommuniserer at vi gjerne vil ha inn personer med annen kultur og flere kvinner med på laget for å sikre mangfold.

Jeg håper at det er kulturen vår og det at vi leverer et solid produkt til kunder som gjør oss til en attraktiv arbeidsplass. Ut fra det ønsker vi å tilby en spennende og utfordrende jobb med en kultur hvor alle skal bli hørt og det oppfordres til å komme med idéer. Hos oss er det lov å utfordre måten ting blir gjort på, og det er rom for initiativ og engasjement. Fokuset vi hadde på Kaizen for en tid tilbake startet med en idé fra en ansatt i Bulgaria for eksempel.

Når vi rekrutterer tenker vi at vi må ha en som passer inn i kulturen, særlig med fokus på å kunne stå for verdiene til Puzzel. Innovasjon er kjempeviktig, vi mener ikke nødvendig vis `et neste store, men hverdagsinnovasjon, det å gjøre ting bedre hver eneste dag. Vi har kunder som igjen har agenter i 40 forskjellige land, og da nytter det ikke å bare ha en gjeng fra Oslo. Vi er avhengig av å ha personer fra forskjellige kulturer og tørre å tenke nytt, det er det som bringer selskapet videre.

Kaizen.jpg

Sikrer læring i bedriften
Vi har hvert år ett nytt fokus, for eksempel har vi hatt `tillitt` ett år og `Kaizen` et annet. Fokuset på tillitt har blant annet skapt ytterligere rom for tilbakemeldinger som igjen øker trivsel når de ansatte føler seg hørt. Vi velger årlige temaer vi synes det er viktig at vi lærer mer om. De ansatte er blitt gitt en halvtime hver morgen til å ha fokus på dette, så velger de selv i hvilken grad de ønsker det, men vi sikrer at vi støtter og gir tid til læring.

Adapt, involve, improve - verdiene til Puzzel ble satt av de ansatte og vi skapte et felles språk rundt verdiene og kulturen utviklet med grunnlag i disse. Puzzel-sjefen legger personlig til «Stay positive». Det letteste er å være negativ, men det er med en positiv holdning man kommer lengst og har det gøy på veien.

Den beste egenskapen en leder kan ha er å lytte og se de ansatte. Har vi tid sammen skal jeg være tilstede. Du kan ikke flytte fjell alene, her må vi lære av de ansatte og få de med. Vær endringsvillig - vær villig til å lære på en ny måte.