Vi kan tilby ulike tjenester for at nettopp din organisasjon klarer å knytte mangfold til verdiskapning 

 
Mangfoldsledelse og likestilling.jpg

SeemaMapping

Vi har utviklet eget kartlegningsverktøy som ser på hvor mangfoldet er plassert og om man klarer å knytte mangfoldet til verdiskapning.