Vi kan tilby ulike tjenester for at nettopp din organisasjon klarer å knytte mangfold til verdiskapning 

 
Audienceinthelecturehall..jpg

Foredrag og kurs

Vi kan tilby foredrag og kurs innen følgende temaer:

  • mangfoldsledelse

  • likestilling og mangfold = verdiskaping

  • mangfoldskompetanse

  • min annerledeshet, min styrke

  • kulturell intelligens

Ta kontakt med oss i dag og hør hvordan vi kan levere et skreddersydd opplegg for nettopp din organisasjon.