Vi kan tilby ulike tjenester for at nettopp din organisasjon klarer å knytte mangfold til verdiskapning 

 
Mangfoldsledelse og likestilling.jpg

Lederutvikling

Ett årig lederutviklingsprogram
Seemaprogrammet er basert på kompetansekravene i standard for ledelsessystem for mangfold, nasjonal og internasjonal forskning innenfor ledelse av mangfold, og mangfold, samt likestilling og inkludering i arbeidslivet. Programmet består av seks moduler, hver med varighet på 2 dager, over ett år. 

Seemaprogrammet er for deg som vil være en leder for det 21. århundre.

Moderne ledere og virksomheter utfordres av globalisering, internasjonal handel, banebrytende teknologi og innovasjon. Konkurransen om talentene, økt innovasjon, FNs bærekraftsmål og skjerpede krav til effektivitet er prioriterte områder hos ledere for å sikre vekst og verdiskaping. 

Mange snakker om at mangfold bidrar til:

  • økt innovasjonskraft
  • økt effektivitet
  • økte gjennomsnittsprestasjoner
  • økt konkurransekraft
  • styrket talent-rekruttering
  • merkevarebygging

men det er få som sier noe om hvordan mangfold bidrar til økt verdiskaping.

I Seemaprogrammet vil du få verktøy og svarene på hvordan mangfold og økt kjønnsbalanse bidrar til økt lønnsomhet.