Vi kan tilby ulike tjenester for at nettopp din organisasjon klarer å knytte mangfold til verdiskapning 

 
seema_forum

SeemaForum

Som medlem i SeemaForum får du fire årlige samlinger med faglig påfyll som gir deg verktøy og økt kompetanse for å koble mangfold til verdiskapning i din bedrift. Innholdet er utviklet i samarbeid med noen av Norges fremste på fagfeltet samt aktører i næringslivet. Det er en arena for deg som ønsker å få frem potensialet i mangfoldet på din arbeidsplass.

 • Det legges opp til nettverksbygging mellom møtene via blant annet en lukket LinkedIn-gruppe. Her er også Loveleen R. Brenna deltakende.

 • Refleksjon- og observasjonsoppgaver mellom samlingene, som drøftes i SeemaForum.

 • Deling av utfordringer i et trygt, taushetsbelagte og lukket nettverk.

 • Vi velger og følger et case i løpet av ett år, fortrinnsvis fra en av de deltagende bedriftene. Dette skaper håndfaste eksempler og kobler arbeidet til en tidsaktuell og faktisk situasjon. Sammen drøftes utfordringer som dukker opp slik at deltakerne får praktisk øving i å angripe oppgavene.

Jobber du med forretningsutvikling, strategi eller innovasjon? Da er dette et nødvendig påfyll for å sikre konkurransedyktighet.

 
 
 

Første fire samlinger har følgende tema:

Mangfold og verdiskaping

 • oppnå og måle verdiskapningen av økt mangfold og mangfoldsledelse

Mangfold og innovasjon

 • mangfold og økt innovasjon

Mangfold og Likestilling

 • ujevnt terreng og maktforhold

 • glassheiser, glassvegger og glassfjell

 • bygge autoritet

Kulturell Intelligens og fjernledelse

 • når kulturforståelse alene er ikke nok

 • ledelse av remote/virtuelle team

 • komfortabel utenfor komfortsonen

Praktisk informasjon

Sted: Oslo sentrum (adresse bekreftes)

Servering: Enkel servering

Datoer: 4 sep. 2018, 4 des. 2018, 5 mars 2019 og 4 juni 2019

Tid: 3,5 timer
(med forbehold om endringer)

8:00 – 8:45 Foredrag

8:45 – 9:00 Pause

9:00 – 10:00 Workshop

10:00 - 11:30 Erfaringsdeling og mingling

Medlemspris: 15 000 kr.

Påmelding her