Vi kan tilby ulike tjenester for at nettopp din organisasjon klarer å knytte mangfold til verdiskapning 

 
seema_forum

SeemaForum

Jobber du med forretningsutvikling, strategi eller innovasjon? Da er SeemaForum et nødvendig påfyll for å sikre konkurransedyktighet for din virksomhet.

Som medlem i SeemaForum får du fire årlige samlinger. Samlingene gir deg økt kompetanse og konkrete verktøy som gjør deg i stand til å bruke mangfoldet i din bedrift til å skape verdi. Innholdet er utviklet i samarbeid med noen av Norges fremste på fagfeltet, samt framtredende aktører i næringslivet.

Mellom samlingene får du refleksjons- og observasjonsoppgaver, så vel som tilgang til nettverksbygging via et lukket LinkedIn-forum Her er også Loveleen R. Brenna deltakende.

Gjennom SeemaForum får du:

 • Kompetanse innen mangfoldsledelse som kobles direkte opp mot verdiskapning.

 • Delt og drøftet utfordringer i et trygt, taushetsbelagte og lukket nettverk.

 • Diskutert håndfaste eksempler fra næringslivet gjennom drøfting av en reell, tidsaktuell case.

Har du råd til å la være å ta del?

 
 
 

De fire samlinger har følgende tema:

Mangfold og verdiskaping

 • oppnå og måle verdiskapningen av økt mangfold og mangfoldsledelse

Mangfold og innovasjon

 • mangfold og økt innovasjon

Mangfold og Likestilling

 • ujevnt terreng og maktforhold

 • glassheiser, glassvegger og glassfjell

 • bygge autoritet

Kulturell Intelligens og fjernledelse

 • når kulturforståelse alene er ikke nok

 • ledelse av remote/virtuelle team

 • komfortabel utenfor komfortsonen

Praktisk informasjon

Sted: Oslo sentrum (adresse bekreftes)

Servering: Enkel servering

Datoer: 4 sep. 2018, 4 des. 2018, 5 mars 2019 og 4 juni 2019

Tid: 3,5 timer
(med forbehold om endringer)

8:00 – 8:45 Foredrag

8:45 – 9:00 Pause

9:00 – 10:30 Workshop

10:30 - 11:30 Erfaringsdeling og mingling

Årspris: 15 000 kr.

Påmelding her