Vi tilbyr ulike tjenester for at nettopp din organisasjon klarer å knytte mangfold til verdiskaping 

 
SeemaMapping_01_edit.jpg

SeemaMapping

Vi har utviklet et kartleggingsverktøy som ser på hvor mangfoldet er plassert og om man klarer å knytte mangfoldet til verdiskaping. Resultatet vil vise:

  • hvilken type mangfold har virksomheten når det gjelder kjønn og språklig etnisitet?

  • hvor er mangfoldet plassert i virksomheten? På hvilket nivå i hierarkiet er mangfoldet plassert, hvilke muligheter har ansatte med mangfoldkompetanse for forfremmelse?

  • blir kompetansen i mangfoldet anvendt i praksis?

Målet med kartleggingen er å få en oversikt over ansatte med mangfoldkompetanse samt identifisere mangfoldtyper, sammensetning og omfang, hva mangfoldet innebærer og hva som er uutnyttet potensiale i virksomheten. 

Nytteverdien for din organisasjon er kort fortalt muligheten til å se på hvilke områder mangfoldet eksisterer, om mangfoldet blir anvendt som en resurs og hvor det finnes potensiale for forbedringer.

Kontakt oss for mer informasjon