Vi kan tilby ulike tjenester for at nettopp din organisasjon klarer å knytte mangfold til verdiskapning 

 
 
Workinginconferenceroom.jpg

Sertifisert mangfoldsleder

Hvem passer dette for?

Sertifiseringen passer for ledere, mellomledere, teamledere, HR-ledere og tilsvarende roller med personalansvar.

Mål – Etter gjennomført undervisning skal du:

  • ha kjennskap til prinsipper, rammeverk og prosesser for mangfoldsledelse

  • kjennskap til kravene i Standard NS 11201 og hvordan disse kan implementeres

  • ha kunnskap og ferdigheter i bruk av verktøy som sikrer god mangfoldsledelse

  • ferdigheter til å anvende kompetansen i mangfoldet optimalt

  • ferdigheter til å knytte arbeid med mangfold til verdiskaping og kunne måle verdiøkningen over tid 

  • bruke kompetansen til virksomhetens forbedringsarbeid

  • egenverdi for den sertifiserte med hensyn til å kunne posisjonere seg i nåværende og framtidige jobber 

En mangfoldsleder er en leder som har en sertifisert spisskompetanse i ledelse av mangfold.

Hvorfor velge oss?

  • Våre undervisere har lang erfaring på feltet. Vi henter inn eksterne undervisere for å sikre kvalitet. 

  • Vi benytter relevante cases og har en praktisk tilnærming til feltet. Dette gir deg kvalitetssikret verktøy som du enkelt kan overføre til egen bedrift for å støtte utviklingsarbeidet til ledelsen.

  • Undervisningen er utviklet med grunnlag i standard NS-11201. Grunnlegger av Seema ledet komiteen som utviklet standarden.

Overordnet oversikt over forløpet:

Undervisningen vil bestå av faglig undervisning,praktiske øvelser, gruppearbeid, individuelle oppgaver og kunnskapsdeling. 

Etter vellykket gjennomføring avundervisning sertifiseres man hos Norsk Sertifisering AS.

Ta kontakt for mer detaljer om innhold og avtale for oppstart.