Sertifisering_1.jpg

Neste forløp 2020:

21. – 22. jan | 25. – 26. feb.

31. mars - 1. april | 21. – 22. april

Undervisning fra 09:00 - 15:00


Innhold i undervisningen

Dagsoversikt_sertifisering.jpg

Overordnet oversikt over forløpet

Undervisningen består av fire moduler av varighet to dager med faglige og praktiske øvelser, gruppearbeid, individuelle oppgaver samt kunnskapsdeling. Det legges opp til høy egeninnsats mellom modulene for å få sikre god læring og forståelse av den teoretiske undervisning.

Etter vellykket gjennomføring av undervisning sertifiseres du hos Norsk Sertifisering AS.

Pris for undervisning: kr. 31 000.

Selve eksamen/sertifisering faktureres av Norsk Sertifisering.

Ta kontakt for mer detaljer om innhold og avtale
for oppstart. 

Sertifisert mangfoldsleder


En mangfoldsleder har nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne utvikle, implementere, holde ved like og forbedre et ledelsessystem for mangfold basert på NS ISO 11201:2018 med grensesnitt til andre ledelsesstandarder og NS-ISO 26000 (samfunnsansvar) og myndighetskrav.

Sertifisering er en bekreftelse fra en uavhengig tredjepart på at en mangfoldsleder tilfredsstiller gitte krav til realkompetanse og opplæring og dermed har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene.

Sertifisert kompetanse er et beslutningsgrunnlag for rekruttering og valg av personer og har en egenverdi ved karriereutvikling. Det anses også som dokumentasjon på ansvarlig praksis innenfor områder som har betydning for samfunnet.

Sertifiseringen har relevans for ledere, mellomledere, teamledere, HR-ledere. 

Det kreves som minimum at man har:

 • utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst fire års yrkeserfaring, derav to år ledelseserfaring

 • åtte års relevant yrkeserfaring, derav to år ledelseserfaring 


Veien fram til sertifisert kompetanse

Våre undervisningsmoduler dekker det teoretiske grunnlaget for sertifiseringen


Mål – gjennom undervisningen får du

 • kjennskap til prinsipper, rammeverk og prosesser for mangfoldsledelse

 • kjennskap til kravene i Standard NS 11201 og hvordan disse kan implementeres

 • kunnskap og ferdigheter til å ta i bruk verktøy som sikrer god mangfoldsledelse

 • ferdigheter til å anvende kompetansen i mangfoldet optimalt

 • ferdigheter til å knytte arbeid med mangfold til verdiskaping og måle verdiøkningen over tid 

 • kompetanse til å bidra til virksomhetens forbedringsarbeid

 • anledning til å posisjonere deg selv i nåværende og framtidige jobber 

 • undervisning fra eksperter på området

 • kvalitetssikret undervisning ettersom Seema har utviklet standarden