Tjenester


 

seemamapping

Hvordan forstå og få frem potensialet i mangfoldet i din bedrift? Gjennom grundig analyse av bedriftens faktiske forhold identifiserer vi kritiske forbedringsområder og tilbyr kompetansehevende tiltak for å få frem potensialet i mangfoldet. Vi jobber både på medarbeider- og ledernivå, og fokuserer på hvordan du kan knytte mangfoldet til organisasjonens målsetning og få fullt utbytte av de interne ressursene.

 

 

Workshop

Vi tilbyr ulike workshop med fokus på mangfold og mangfoldsledelse. De er rettet mot HR-ledere, ledere og mellomledere i både offentlige og private organisasjoner. Målet er å levere relevant kunnskap og verktøy for å møte mangfoldet i staben og i markedet.

Se her hvilke workshops eller kurs som tilbys.

 

 

Seemaforum

SeemaForum er relevant for ledere på tvers av bransjer og uavhengig av organisasjonens størrelse. Forumet består av et foredrag etterfulgt av en workshop. Dette passer for linje-, mellom-, HR- og toppledere. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er, erfaringsutveksling, relasjonsbygging og å få økt innsikt i hvordan mangfold og likestilling bidrar til økt verdiskapning. Se mer her.