Tjenester

 
Kulturell intelligens.png

Workshop i kulturell intelligens

Verdiskaping gjennom mangfoldsledelse skjer over tid, det er langsiktig investering. Et tiltak er å utvikle lederkompetanse innen kulturell intelligens. Kunsten å møte teamets mangfold og den enkeltes annerledeshet.

Kulturforståelse alene vil ikke bidra til økt effektivitet og redusere misforståelser. Det gjøres gjennom fleksibelt lederskap, kulturell intelligens og trygghet. Denne workshopen har som mål å legge grunnlag for utvikling av et trygt og fleksibelt lederskap av multikulturelle team.

Kontakt oss for mer informasjon om denne workshop.